Turbo Sanil-GEZGİNLER

Çözümlü sosyal testleri

"Sanayi ve tarımın gelişmiş olması nedeniyle Yukarı Kızılırmak Bölümü bölgenin en fazla nüfusa sahip bölümüdür."

Yukarıdaki ifade doğru mu yanlış mı?

 
Verilen ifade yanlıştır. Çünkü bu bölümde sanayi ve tarım yeterince gelişmediği gibi bu bölüm bölgenin en seyrek nüfuslu bölümüdür.

 


 
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde kullanılan silahlardan biri olamaz?
A) Ok-yay
B) Kılıç-kalkan
C) Mızrak
D) Top
 
Top 15. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan bir silahtır. Dolayısıyla Anadolu Selçuklularının topu kullanması söz konusu olamaz.
Doğru cevap "D"dir.


 
Anadolu Selçuklularında sultandan sonra en yetkili devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alabey
B) Reisülbahr
C) Vezir
D) Kadı
 
Anadolu Selçuklularında sultandan sonra en yetkili devlet adamı, vezirdi.
Doğru cevap "C"dir.